Club van 100

Wat kunt u voor de vereniging betekenen?

Alle bedrijven die met een advertentie op de website staan, zijn huidig seizoen lid van de ‘Club van 100’. Zij steunen de IJsleeuwen door middel van een ‘sponsor-standaardpakket’ voor  € 100,00 euro voor een seizoen.

  • U krijgt een plek met logo op de website van de IJsleeuwen
  • De website van uw firma wordt hieraan gekoppeld, zodat men uw site makkelijk kan vinden 
  • Uw bedrijfsnaam wordt opgenomen in het jaarverslag voor de algemene ledenvergadering

Elke € 100,00 die wij van sponsoren ontvangen gebruiken wij voor extra actviteiten voor de vereniging, zoals jeugdactiviteiten, het lustrum, prijzen bij speciale gelegenheden, ondersteuning van een feestavond of onvoorziene uitgaven. 

Kunnen we uw bedrijf ook aan de Club van 100 toevoegen? Neem vrijblijvend contact op met het bestuur via secretaris@ijsleeuwen.nl.